donderdag 16 februari 2012

Mobiliteitsplan Almere

Vanavond heb ik namens Stichting Almere Bereikbaar ingesproken op de Politieke Markt Almere bij de behandeling van het Mobiliteitsplan. Toen ik nog raadslid was, heeft de raad om dit plan gevraagd. Het plan mag er zijn. Het geeft een goede overkoepelende visie. Goede bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor een gezond vestigingsklimaat voor bedrijven. De Stichting Almere Bereikbaar is het daar volledig mee eens. Wij staan daarom een alzijdige ontsluiting voor zowel met openbaar vervoer als met de auto. Een IJmeerverbinding is daar bij essentieel.
Almere heeft een unieke gescheiden verkeersstructuur: vrijliggende busbanen vrijliggende fietspaden. De gescheiden verkeersstructuur is de kracht van Almere. Een van mijn speerpunten als raadslid was het behoud van dit geweldige verkeerssysteem. Het aantal verkeersslachtoffers is in Almere veel minder dan in andere steden. Nergens is het gebruik van het openbaar vervoer zo'n succes als in Almere. En heerlijk is het om een uur door de stad te fietsen zonder dat je een auto tegen komt. Volgens het mobiliteitsplan zijn er ook zwakke punten: barrierewerking busbanen, sociale onveiligheid bij sommige fietspaden. In nieuwe stadsdelen moeten de busbanen, autowegen en fietspaden gebundeld worden. Op zich goed dat je niet vanzelfsprekend op de zelfde voet wilt doorgaan. Opnieuw je visie durven te bepalen is goed. Maar verkeersveiligheid moet niet ingeleverd worden voor sociale veiligheid. Het hangt van de uitwerking of het verkeersveilig blijft.
In mijn inspraakbijdrage heb ik ook een pleidooi gehouden voor een beleid dat rekening houdt met de komst van de elektrisch aangedreven auto. En ik heb gewezen op het plan van de stichting met een metro op het huidige treintrace (zie www.almerebereikbaar.nl). De snelle Hanzelijn moet straks door het smalle Almeerse trace met zijn vele stations. Met de IJmeerlijn komt de metro in Almere. Waarom die metro niet verder integreren in Almere. Maak van het huidige treintrace een metrolijn en maak voor het NS-spoor een lijn langs de A6 met een prachtig station aan de zuidkant van het Weerwater en koppel dat met het metronet. De stichting wil meedenken en heeft ook de deskundigheid in huis om mee te werken aan de uitwerking van het plan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten