zaterdag 21 januari 2012

David en Goliath

 Vlnr Eric Vonk (penningmeester), Johan van der Kroef (secretaris), Jerome Adema (voorzitter) bij de oprichting

Ongeveer twee jaar geleden hebben Jerome Adema en ik het initiatief genomen voor de oprichting van de Stichting Almere Bereikbaar . Dit omdat we vonden dat Almere de infrastructuur moet krijgen die bij een grote stad hoort. In oktober 2010 is de stichting daadwerkelijk opgericht. Als doelstelling hadden we: het maken van plannen en ideeën voor de infrastructuur van Almere en het creëren van een discussieplatform over de infrastructuur. Bewust  hebben we de structuur klein gehouden: we wilde geen grote logge organisatie waarbij het in stand houden veel tijd kost. Het ging ons om de ideeën en niet om de organisatie. Verschillende plannen zijn al gemaakt, vooral dankzij de vaardigheid en productiviteit van architect Jerome Adema.
In oktober 2011 hebben we het plan over een IJmeerverbinding op een zuidelijker
locatie gepubliceerd. Vanaf dat moment is alles in een stroomversnelling gekomen. Op 9 november hebben we het plan officieel overhandigd aan de directeur van de werkmaatschappij Amsterdam - Almere. Het plan werd omarmd door het
RRAAM-werk, het netwerk van maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de plannen voor de IJmeerverbinding. In december is het plan opgenomen in het rapport Kansrijke oplossingen RRAAM op voorwaarde dat het verder geoptimaliseerd wordt net zoals al gebeurd was met de andere plannen. 
Deze week is er een bijeenkomst over ons plan geweest, georganisseerd door de RRAAM organisatie om ideeën te verzamelen voor de optimalisatie van de plannen. Dezee week hebben we ook de gemeenteraad van Almere voorgelicht over onze plannen. De voorzitter van deze bijeenkomst had het over David en Goliath: wij David en de internationale consortia Goliath.Toen we in oktober ons plan lanceerden zei een raadslid al: is het niet hautain om te denken dat je het beter weet dan de grote consortia. Nu hautain zijn we niet. Maar als je een goed idee hebt moet je je niet weerhouden om dat ter berde te brengen. David zijn we ook niet. De consortia waren gebonden aan een opdracht: verbind Almere met IJburg. Wij stonden er vrijer in als 'losse' stichting: we konden 'out of the box' denken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten