dinsdag 9 oktober 2012

Windenergie

Ik wilde het met eigen ogen zien: de bouw van windmolens van 150 meter hoog (gemeten van de top van de rotorbladen). Het project Zuidlob is een gezamelijk project van 60 agrariers uit de omgeving en Nuon. Als het gereed is voorziet het in de behoefte van 88.000 huishoudens. Flevoland is overigens in ruime mate koploper in Nederland met betrekking tot het geinstalleerd vermogen aan windmolens. De provinciale Staten Noord Holland heeft onlangs aangeven dat zij geen windmolens meer wil plaatsen. Als ik de prachtige windmolens in Flevoland zie, begrijp ik dat niet. De windmolens in de Zuidlob zijn gigantisch hoog, maar dat merk je niet. Ik had ze op afstand niet hoger geschat dan twintig meter. Wat is horizonvervuiling? In Zeewolde waar de grootste concentratie aan windmolens is van Flevoland hoor je de bewoners er niet over terwijl in de Noordoostpolder waar er tot nu toe niet veel windmolens zijn, er veel bezorgdheid is over de toekomstige windmolens. In de provincie Flevoland is er het zogenoemde beleid van opschalen en saneren. Dat betekent minder windmolens door vervanging ervan door veel grotere windmolens in lijnopstelling. Het aantal zal afnemen maar de totale capaciteit zal toenemen. In 2020 voorziet de provincie in de eigen behoefte van energie door duurzame energie. Tenminste als je het energieverbruik door auto's niet mee rekent.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten