zaterdag 21 juli 2012

Economie en infrastructuurIn het Canadese dunbevolkte westen van Ontario (1200 km van Toronto) zijn verbindingen belangrijk. Autoverbindingen maar ook vliegvelden. Dat is vanzelfsprekend. Niemand heeft daar vooraf onderzoek gedaan vooraf naar de economische waarde ervan. Men wilde het gewoon omdat men het nodig hebt om te leven in deze moderne maatschappij. Net zoals leidingen voor electriciteit, telefoon en internet. In het dichtbevolkte Nederland werken we anders. We moeten woekeren met de beperkte ruimte die er is. Daarom grote onderzoeken met MKBA, MER, BOK en hoe het allemaal mag heten en afgekort mag worden. Ik heb er onder tussen voldoende ervaring mee in verband met de Stichting Almere Bereikbaar en de IJmeerverbinding.Hoe objectief en grondig gedaan ook, je ziet dat je met al deze onderzoeken niet grootheden als economische effecten in kaart kan brengen. Eerder heb ik me al vele malen verbaasd over de meest uitlopende gissingen over de extra werkgelegenheid die een uitbreiding van Airport Lelystad oplevert. Waarom zeggen we niet gewoon: we weten het niet en we kunnen het ook niet weten. Maar we hebben vliegvelden nodig en als Schiphol niet kan uitbreiden dan kan het bij Lelystad. The Canadian way of live, gewoon aanpakken. Met al die die rapporten, die op zich heel waardevol zijn, vang je niet de volle werkelijkheid. En moet je beseffen dat je politieke beslissingen moet nemen. En politiek is kiezen: wat voor maatschappij willen we. Een maatsschappij die leefbaar is. Een land met voldoende natuur maar ook een land waar in je kan recreeren, wonen en werken. Wil je een stad als Almere hebben om voldoende groen en ruimte op het oude land over te laten. Ja dan moet je die stad ook de infrastructuur geven die nodig is om te ontwikkelingen. Politiek is leiding geven, beslissingen durven te nemen die goed zijn voor het land. Niets is erger dan besluiteloosheid. Dus kom op met die IJmeerverbinding. En doe het goed, niet halfbakken. Dus niet alleen openbaar vervoer maar ook een autoweg.

Foto: Animikii - Flies the thunder, een kunstwerk dat zichtbaar moet maken de invloed van de rivier Kaministiquia op de economie van Noordwest Ontario. Bron: www.thunderbay.ca

Geen opmerkingen:

Een reactie posten