zaterdag 24 september 2011

Hertalen van het CDA


Vanochtend was ik bij een workshop op de Kennis- en ontmoetingsdag van CDA Flevoland over het vertalen van de CDA-uitgangspunten in eigentijdse begrippen. De uitgangspunten zijn nu samengevat met de vier ijzersterke kernbegrippen Publieke gerechtigheid, Gespreide verantwoordelijkheid, Solidariteit, Rentmeesterschap. IJzersterke begrippen, maar niet meer van deze tijd. Dus is er commissie aan het werk om het te gaan hertalen.


Na de inspiratie opgedaan in de workshop met Paul Schenderling, ben ik zelf verder gaan brainstormen. Een begrip als Publieke gerechtigheid is een begrip waar je een boek over kan schrijven en dat is ook gebeurd. Toen ik pas bij het CDA was, heb ik dit kloeke boekwerk verslonden. Het is een begrip waar je een grote lading aan geven. Maar spreekt het ook het grote publiek aan? Aan het begrip Rentmeesterschap ben ik gehecht, een begrip met veel meer inhoud dan Duurzaamheid. Maar voor jongeren leeft dat niet, voor hun is Rentmeesterschap oubollig. Dus: heldere eigentijdse woorden, geen samengestelde begrippen en niet eindigend op -heid. Op de volgende woorden ben ik gekomen: 

Verantwoord:  
kernpunt in de CDA-visie is de verantwoordelijkheid van elk mens apart. Verantwoord omgaan met de schepping en met de maatschappij valt hier ook onder.
Samen: 
de mens komt pas tot zijn recht in de relatie tot de ander. Niet de overheid, niet de markt, maar de samenleving
Recht:
Recht moet gelden: een rechtvaardige samenleving. 
Vertrouwen:
Vertrouwen in de ander heeft te maken met respect. Het heeft ook te maken met perspectief:
vertrouwen in de toekomst

Meer dan vier woorden is te veel. Of je hiermee de hele lading dekt? Zeg het maar. Ik ga er voorlopig geen boek over schrijven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten