vrijdag 4 oktober 2013

Ambtsdrager M/V


Er is een rapport gepubliceerd binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) waarvan ik lid ben, waarin wordt gesteld dat er geen bijbelse bezwaren zijn om vrouwen een kerkelijk ambt te laten bekleden. 
Veranderingen in de kerk gaan traag. Ik kan mij herinneren dat in de tachtiger jaren Professor Trimp van de Theologische Hogeschool in Kampen zei dat op bijbelse gronden niet volgehouden kon worden dat de vrouw in het ambt niet kon, maar dat de kerk er niet rijp er voor was. Nu is de kerk er blijkbaar rijp voor. Hoewel...er is ook een minderheidsstandpunt in het rapport. In het boekje Ambtsdrager MV van Piet Dorland wordt op een zorgvuldige wijze ingegaan op de teksten in de Bijbel over de rol van de vrouw. Ik hoop dat dit boek mag bijdrage tot een waardige bezinning waarbij vooroordelen wijken voor geloof. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten